THÔNG BÁO MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021 ÁP DỤNG CHO ĐỐI TƯỢNG TRÚNG TUYỂN NĂM 2020 VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NĂM 2020
30/09/2020 - Lượt xem: 1113

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về "Mức thu học phí năm học 2020 - 2021 áp dụng cho đối tượng trúng tuyển năm 2020" và "Chính sách học bổng đối với sinh viên trúng tuyển năm 2020" như sau:

Mức thu học phí năm học 2020 - 2021 áp dụng cho đối tượng trúng tuyển năm 2020: (Xem File)

Media/2_SVYDS/Images/3434-muc-thu-hoc-phi-2020-2021-1b45984e6-d-e.jpgMedia/2_SVYDS/Images/3434-muc-thu-hoc-phi-2020-2021-29d535d66-d-e.jpg
 

Chính sách học bổng đối với sinh viên trúng tuyển năm 2020: (Xem File)