THÔNG BÁO LỄ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CHÍNH QUY 2016
22/12/2020 - Lượt xem: 68

THÔNG BÁO LỄ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CHÍNH QUY 2016

  1. Lễ Tốt nghiệp: lúc 13:00 thứ năm, ngày 24/12/2020, tại Đại giảng đường, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 217 Hồng Bàng. Sinh viên phải có mặt trước 15 phút, hội trường sẽ đóng cửa lúc 13 giờ.
    • Đề nghị lớp trưởng các lớp điểm danh và báo cáo danh sách dự lễ của lớp cho Chuyên viên Tổ Đào tạo trước lễ chính thức 15 phút.