LỊCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2020 - 2021
19/10/2020 - Lượt xem: 541

Chương trình "Sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa" cho sinh viên trúng tuyển năm 2020 bao gồm các buổi học theo sự sắp xếp của các Khoa và Chương trình Lễ Khai giảng, Ngày hội Tân sinh tổ chức ngày 01/11/2020.

Lịch chi tiết bên dưới: