Khuyến cáo cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19
15/08/2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị mỗi người dân chủ động, tích cực, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình:  https://www.bluezone.gov.vn
Đề nghị giảng viên/ sinh viên/ học viên nghiêm túc thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế.