Hướng dẫn sử dụng Elearning tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
16/08/2020

Hiện tại, các Khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai elearning hỗ trợ việc dạy và học, sinh viên có thể truy cập bài giảng trên elearning bằng tài khoản email UMP dạng ...@ump.edu.vn đã được cung cấp khi nhập học bằng các hình thức:

Trang web elearning.ump.edu.vn

Media/2_SVYDS/Images/01b13311d5-d-e.png

Sau khi đăng nhập, chọn khóa học đã được đăng ký (nếu chưa được đăng ký khóa học thì sv liên hệ Tổ Đào tạo Khoa để được đăng ký).

Ứng dụng điện thoại MOODLE

Sinh viên có thể tải ứng dụng điện thoại MOODLE để cài trên thiết bị di động IOS hay Android trên https://moodle.com/app/

 

Media/2_SVYDS/Images/020ae9037e-5-e.png

 

Media/2_SVYDS/Images/0313babd6b-4-e.png

Trong ô Site address, nhập elearning.ump.edu.vn, sau đó nhập tài khoản UMP cá nhân để sử dụng như trên web.

Nếu sinh viên có thắc mắc gì về việc cài đặt và sử dụng phần MOODLE, vui lòng liên hệ cntt@ump.edu.vn để được hỗ trợ.