Hướng dẫn đăng ký học phần
16/08/2020

Bước 1: Đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên ( https://sv.ump.edu.vn )
Media/2_SVYDS/Images/dkhp0130af4b6d-7-e.png

Bước 2: Chọn Đăng ký học phần

Media/2_SVYDS/Images/dkhp0223c03aeb-5-e.png

 

Bước 3: Chọn đợt đăng ký và tích chọn: Học mới cho môn học đăng ký mới, Học lại cho môn học đã thi rớt, Học cải thiện cho môn học đã học qua muốn cải thiện lại điểm.

 

Media/2_SVYDS/Images/dkhp03fd89a515-6-e.png

Lưu Ý: Nếu chọn đợt hiển thị thông báo Bạn không được phép đăng ký học phần nghĩa là sinh viên còn nợ học phí

Media/2_SVYDS/Images/thongbaohancheb52f035e-e-e.jpg

Bước 4: Chọn môn học đăng ký

Thao tác:

1. Tích chọn môn học  

2. chọn Đăng ký

3. Thông báo đăng ký thành công

4. Kiểm tra môn học đã đăng ký, nếu không muốn có thể hủy.

Media/2_SVYDS/Images/dkhp04245c1f3c-f-e.png

 

CHÚC CÁC BẠN SINH VIÊN NĂM HỌC MỚI, HỌC THẬT TỐT VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO!