Hướng dẫn cách nhập thông tin lý lịch TÂN SINH VIÊN Khóa 2020
05/10/2020 - Lượt xem: 665

HƯỚNG DẪN NHẬP THÔNG TIN LÝ LỊCH SINH VIÊN

Sinh viên lưu ý đọc kỹ và làm theo hướng dẫn để tránh sai sót trong quá trình nhập học.

Lưu ý: nếu thông tin cập nhật trên hệ thống không đầy đủ, chính xác thì Phòng Đào tạo Đại học sẽ từ chối nhận hồ sơ nhập học cho đến khi sinh viên hoàn tất cập nhật thông tin.

Tải file hướng dẫn tại đây.

 
Media/2_SVYDS/Images/0173570b6e-4-e.png

 

Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên sv.ump.edu.vn và đăng nhập bằng tài khoảnmật khẩu ghi trên Giấy báo nhập học.

Media/2_SVYDS/Images/027d4f7001-3-e.png

 

Sinh viên chọn vào Menu Thông tin chung > Đề xuất cập nhật thông tin để cập nhật lý lịch sinh viên.

Media/2_SVYDS/Images/032df8c0c7-f-e.png

 

Sinh viên cập nhật đầy đủ toàn bộ các thông tin trong phần THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Lưu ý khi nhập liệu:

  • Bắt buộc nhập dữ liệu cho các ô có dấu (*).
  • Đối với dữ liệu dạng ngày/tháng/năm: nếu không nhớ chính xác ngày hoặc/và tháng thì nhập ngày 01 hoặc/và tháng 01 vào dữ liệu dạng 01/01/năm.
  • Đối với các ô yêu cầu nhập dữ liệu: bắt buộc nhập tiếng Việt có dấu, phải nhập dữ liệu đúng theo quy định viết hoa/thường theo quy định đối với tên riêng, tên vùng miền…
  • Đối với các ô chọn dữ liệu có sẵn: sinh viên kiểm tra lựa chọn chính xác dữ liệu cá nhân có liên quan.
  • Với các ô dữ liệu “Lý do tuyển thẳng…”, “Khen thưởng kỷ luật”, “Tóm tắt quá trình học tập…” và “Đề xuất thông tin khác”: sinh viên viết rõ ràng, nếu cần thiết có thể soạn thông tin trên MS.Word và copy/paste thông tin vào ô liên quan.

 

Media/2_SVYDS/Images/0466d98f0c-8-e.png

 

Trong phần BẰNG CẤP, sinh viên có thể thêm thông tin bằng cấp bằng cách chọn dấu + và nhập vào các dữ liệu có dấu *

 

Media/2_SVYDS/Images/051912992e-c-e.png

 

Trong phần QUAN HỆ GIA ĐÌNH, sinh viên có thể thêm thông tin bằng cấp bằng cách chọn dấu  và nhập vào các dữ liệu có dấu *

  • Để Thêm thông tin người thân: sinh viên nhấp chuột vào nút + .
  • Để Xóa thông tin sai sót: sinh viên nhấp chuột vào nút “X” hay “Xóa”.
  • Sau khi chọn nút “+” trên cửa sổ “QUAN HỆ GIA ĐÌNH”: sinh viên nhập đầy đủ toàn bộ thông tin được yêu cầu theo đúng quy định viết hoa/thường. 
  • Với các ô dữ liệu “Hộ khẩu thường trú”, “Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?)”, “Trước 30-4-1975” và “Từ

30-4-1975 đến nay”: sinh viên viết rõ ràng, nếu cần thiết có thể soạn thông tin trên MS.Word và copy/paste thông tin vào ô liên quan để trình bày rõ ràng hơn.

Sau khi bổ sung thông tin quan hệ gia đình, nhấp chuột vào nút Chấp nhận để lưu dữ liệu

Media/2_SVYDS/Images/0639ce0ef8-c-e.png
 
Media/2_SVYDS/Images/0703566ea3-d-e.png

 

 

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, sinh viên chọn “Lưu” để lưu thông tin lý lịch.

 

Sau khi Lưu thông tin, sinh viên chọn nút Xuất lý lịch để lưu tập tin Lý lịch để in xin xác nhận của địa phương (công chứng) theo quy định

**Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ qua email cntt@ump.edu.vn.