Hướng dẫn cách thức đóng học phí cho sinh viên tất cả các Khóa học tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020 - 2021
15/08/2020

Trong năm học 2020 – 2021, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh có các phương thức nộp học phí đối với sinh viên/ học viên đang theo học tại Trường như sau:

1.     Nộp học phí thông qua chuyển khoản, sử dụng internet bankinghay nộp trực tiếp tại các phòng giao dịch Vietcombank và Vietinbank nơi sinh viên cư trú.

2.     Nộp học phí trực tuyến thông qua Cổng thông tin sinh viên (ngân hàng VietinBank).

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để quý phụ huynh, học viên/sinh viên tiến hành thanh toán học phí:

1.     Đóng học phí thông qua chuyển khoản, internet banking, tại các quầy giao dịch cùng hệ thống ngân hàng:

Có 02 hệ thống ngân hàng giao dịch

a.       Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), CN Sài Thành

- Đơn vị thụ hưởng:      Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

- Số tài khoản:              051.100.0099999

-  Mở tại:                      Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), CN. Sài Thành

- Nội dung:                   MSSV, Tên SV, học phí 20.... - 20........... (ví dụ: 411155050, Nguyen Van An, hoc phi 2020-2021)

b.      Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), CN 5 Tp.HCM

- Đơn vị thụ hưởng:      Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

- Số tài khoản:              112000093351

- Mở tại:                       Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), CN 5 Tp.HCM

- Nội dung:                  MSSV,Tên SV, học phí 20.... - 20........... (ví dụ: 411155050, Nguyen Van An, hoc phi 2020-2021)                

2.     Đóng học phí trực tuyến thông qua Cổng thông tin sinh viên (thông qua thẻ Vietin Bank)

Với thẻ Vietin Bank, sinh viên sau khi đăng nhập vào tài khoản được cấp, sinh viên có thể sử dụng thẻ riêng cá nhân hoặc thẻ của người thân để thanh toán hoàn toàn không mất mọi chi phí chuyển tiền.

Đối với sinh viên chưa có thẻ Vietin cũng có thể đăng ký mở thẻ Vietin miễn phí trong mẫu đăng ký tại đây.